Художник

приходи в гости говори разговоры

Голос Донбасса и ШЕFF — Мой Народ!

Реклама

82 комментария

 1. ДѪРАКАМЪ ЗАКЪНЪ НЬ ПИСАНЪ

  Ьсли бы ПѪ ньнавидѣлъ пьдьрастъвъ, ънъ бы ихъ запрѣтилъ. ЪДНАКЪ, мы личнъ знаьмъ нѣскълькихъ пьдьрастъвъ, занимаѭщихъ высъкіѩ дължнъсти, напримѣръ, Гѫсскіи Націънались Жиринъвскіи. Пъ нѣкътърымъ свѣдьніѩмъ нь мьнѣь пълъвины ѫправльнцьвъ ѩвлѧѭтсѧ ТАИНЪПЬДЬРАСТАМИ. Всѧ башкирскаѩ вьрхѫшка — ПЬДЬРАСТЫ. Ѫ нихъ имѣѭтъ мѣстъ мѫжьлъжьскіѩ пѫтьшьствіѩ на ъкьѩнскихъ къраблѧхъ и иныѩ ѫвьсьльніѩ. Вы всь ьщь вѣрить, чьтъ ПѪ прътивъ пьдьрастіи!? Ьсли да, тъ вы глѫпцы…
  Въ Ръсіънѣ рабътаѭтъ сътни пьдьрастъ-клѫбъвъ, и никтъ ихъ нь запрѣщаьтъ… «Прътивъстъѩніь» ПѪ и Къ мѫжьлъжьствъ надѫманъ самими жидами и нь имѣьтъ пъдъ събъѭ никакъи наблѭдаьмъи пъчвы.
  Если бы ПУ ненавидилъ педерастово, оно бы ихо запритило. ОДНАКО, мы лично знаемо нисколекихо педерастово, занимающихо высокія должности, напримиро, Гусскіи Націоналисе Жириновскіи. По никоторымо свиденіямо не мение половины управленцево являются ТАИНОПЕДЕРАСТАМИ. Вся башкирская верхушка — ПЕДЕРАСТЫ. У нихо имиюто мисто мужеложескія путешествія на океянскихо корабляхо и иныя увеселенія. Вы все еще вирите, чето ПУ противо педерастіи!? Если да, то вы глупцы…
  Во Росіони работаюто сотни педерасто-клубово, и никто ихо не заприщаето… «Противостояніе» ПУ и Ко мужеложество надумано самими жидами и не имието подо собою никакои наблюдаемои почвы.
  ⰠⰔⰎⰊ ⰁⰟⰉ ⰒⰨ ⰐⰠⰐⰀⰂⰊⰄⰡⰎⰠ ⰒⰠⰄⰠⰓⰀⰔⰕⰟⰂⰟ, ⰟⰐⰟ ⰁⰟⰉ ⰊⰘⰟ ⰈⰀⰒⰓⰡⰕⰊⰎⰟ. ⰟⰄⰐⰀⰍⰟ, ⰏⰟⰉ ⰎⰊⰝⰐⰟ ⰈⰐⰀⰠⰏⰟ ⰐⰡⰔⰍⰟⰎⰠⰍⰊⰘⰟ ⰒⰠⰄⰠⰓⰀⰔⰕⰟⰂⰟ, ⰈⰀⰐⰊⰏⰀѭⰛⰊⰘⰟ ⰂⰟⰉⰔⰟⰍіⰧ ⰄⰟⰎⰆⰐⰟⰔⰕⰊ, ⰐⰀⰒⰓⰊⰏⰡⰓⰟ, ⰃⰨⰔⰔⰍіⰊ ⰐⰀⰜіⰟⰐⰀⰎⰊⰔⰠ ⰆⰊⰓⰊⰐⰟⰂⰔⰍіⰊ. ⰒⰟ ⰐⰡⰍⰟⰕⰟⰓⰟⰉⰏⰟ ⰔⰂⰡⰄⰠⰐіⰧⰏⰟ ⰐⰠ ⰏⰠⰐⰡⰠ ⰒⰟⰎⰟⰂⰊⰐⰟⰉ ⰨⰒⰓⰀⰂⰎⰠⰐⰜⰠⰂⰟ ⰧⰂⰎⰤѭⰕⰔⰤ ⰕⰀⰊⰐⰟⰒⰠⰄⰠⰓⰀⰔⰕⰀⰏⰊ. ⰂⰔⰤ ⰁⰀⰞⰍⰊⰓⰔⰍⰀⰧ ⰂⰠⰓⰘⰨⰞⰍⰀ — ⰒⰠⰄⰠⰓⰀⰔⰕⰟⰉ. Ⱘ ⰐⰊⰘⰟ ⰊⰏⰡѭⰕⰟ ⰏⰡⰔⰕⰟ ⰏⰨⰆⰠⰎⰟⰆⰠⰔⰍіⰧ ⰒⰨⰕⰠⰞⰠⰔⰕⰂіⰧ ⰐⰀ ⰟⰍⰠⰧⰐⰔⰍⰊⰘⰟ ⰍⰟⰓⰀⰁⰎⰤⰘⰟ Ⰺ ⰊⰐⰟⰉⰧ ⰨⰂⰠⰔⰠⰎⰠⰐіⰧ. ⰂⰟⰉ ⰂⰔⰠ ⰠⰛⰠ ⰂⰡⰓⰊⰕⰠ, ⰝⰠⰕⰟ ⰒⰨ ⰒⰓⰟⰕⰊⰂⰟ ⰒⰠⰄⰠⰓⰀⰔⰕіⰊ!? ⰠⰔⰎⰊ ⰄⰀ, ⰕⰟ ⰂⰟⰉ ⰃⰎⰨⰒⰜⰟⰉ…
  ⰂⰟ ⰓⰟⰔіⰟⰐⰡ ⰓⰀⰁⰟⰕⰀѭⰕⰟ ⰔⰟⰕⰐⰊ ⰒⰠⰄⰠⰓⰀⰔⰕⰟ-ⰍⰎⰨⰁⰟⰂⰟ, Ⰺ ⰐⰊⰍⰕⰟ ⰊⰘⰟ ⰐⰠ ⰈⰀⰒⰓⰡⰛⰀⰠⰕⰟ… «ⰒⰓⰟⰕⰊⰂⰟⰔⰕⰟⰧⰐіⰠ» ⰒⰨ Ⰺ ⰍⰟ ⰏⰨⰆⰠⰎⰟⰆⰠⰔⰕⰂⰟ ⰐⰀⰄⰨⰏⰀⰐⰟ ⰔⰀⰏⰊⰏⰊ ⰆⰊⰄⰀⰏⰊ Ⰺ ⰐⰠ ⰊⰏⰡⰠⰕⰟ ⰒⰟⰄⰟ ⰔⰟⰁⰟѭ ⰐⰊⰍⰀⰍⰟⰊ ⰐⰀⰁⰎѭⰄⰀⰠⰏⰟⰊ ⰒⰟⰝⰂⰟⰉ.

  Нравится

 2. Просто желание сказать ваша статья , как
  удивительно. Ясность на свой пост просто отлично и что я мог предположить, вы являетесь экспертом в этой
  теме . Ну , с вашего позволения , позвольте мне понять ваш канал оставаться в курсе с неминуемой сообщению .
  Спасибо один миллион и,
  пожалуйста, продолжать приятное работу .

  Нравится

%d такие блоггеры, как: